8 Mar 2014

Còn đọng lại, chút tình thơ thương nhớ ...

BuzzMe!

Ở lại cùng ta tiếng thở dài.. Còn đọng lại, chút tình thơ thương nhớ .... Em về soi lại dung nhan cũ. Quay một vòng trăm năm... \"BCXQSY6430BEGZGM8562\"

No comments:

Post a Comment

 
Blog che tratta di Agricoltura Biologica,